ADVICE: Implementatie onderzoek naar strategieën om de diagnostiek DVT en longembolie te vergroten in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

ADVICE: Implementatie onderzoek naar strategieën om de diagnostiek DVT en longembolie te vergroten in de huisartspraktijk

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Frans Rutten / Carl Moons

Contactpersoon

Geert Jan Geersing

Andere betrokkenen

Annelieke Kingma (AIOTHO)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek