ADVICE: Implementatie onderzoek naar strategieën om de diagnostiek DVT en longembolie te vergroten in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

ADVICE: Implementatie onderzoek naar strategieën om de diagnostiek DVT en longembolie te vergroten in de huisartspraktijk

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Frans Rutten / Carl Moons

Contactpersoon

Geert Jan Geersing

Andere betrokkenen

Annelieke Kingma (AIOTHO)

Voortgang

Lopend onderzoek