ANIMO-study

Titel onderzoek Nederlands

ANIMO-study

Titel onderzoek Engels

Neck pain in Manual therapy practice

Onderzoeksvraag

What is the daily management and prognosis of neck pain patients in Dutch manual therapy practice?

Uitgangsvraag PICO

P

Patients with neck pain

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Study design: prospective cohort study with a 12 month follow-up Population. We included about 250 manual therapists and 1310 patients with neck pain.Manual therapists as well as patients receives questionnaires at baseline, post treatment and at 12 months follow-up.Outcomes. We evaluated two main outcome data: recovery and adverse events.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

A.P. Verhagen

Contactpersoon

A.P. Verhagen

Andere betrokkenen

  • R. Wingbermuhle, onderzoeker
  • B. Mutsaers, onderzoeker
  • R. Peters, onderzoeker

ICPC codes

L01

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Opleiding Manuele Therapie: SOMT, Amersfoort