Antibiotics for children with lower respiratory tract infections in primary care

Titel onderzoek Nederlands

Antibiotics for children with lower respiratory tract infections in primary care

Titel onderzoek Engels

Antibiotics for children with lower respiratory tract infections in primary care

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Paul Little / Theo Verheij

Contactpersoon

Lidewij Broekhuizen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek