Artrose en comorbiditeiten

Titel onderzoek Nederlands

Artrose en comorbiditeiten

Titel onderzoek Engels

Osteoarthritis and comorbidities

Onderzoeksvraag

Welke comorbiditeiten zijn geassocieerd met artrose, in welke volgorde ontstaan zij, is er sprake van causaliteit en wat is de impact van deze chronische aandoeningen op mensen met artrose?

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met artrose in de huisartsenpraktijk

I

Aanwezigheid van comorbiditeiten

C

Patiënten zonder artrose in de huisartsenpraktijk

O

1. verschil in prevalentie en incidentie van comorbiditeiten bij artrose (P) versus geen artrose (C)
2. clusters en impact van comorbiditeiten
3. invloed van NSAID gebruik op aanwezigheid comorbiditeit
4. causale relatie van comorbiditeit met artrose, onderzocht middels Mendelian Randomisation

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Artrose is een veelvoorkomende en invaliderende aandoening. Een recent systematisch review suggereert dat comorbiditeiten gemiddeld 2x vaker voorkomen bij mensen met artrose.
In dit onderzoek worden daarom 5 deelvragen over comorbiditeit bij artrose beantwoord met gebruik van nationale registratie databases in 4 landen. Vraag 1: aanwezigheid van comorbiditeit vóór en na artrose diagnose in case-control setting, vraag 2: clustervorming en de impact van comorbiditeit, vraag 3: effect van NSAIDs op het ontstaan van comorbiditeit, vraag 4: causaliteit onderzoeken met genoom associaties en Mendelian Randomisation, vraag 5: meta-analyse van de resultaten van de 4 landen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

epidemiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Case-control studie

Onderzoeker

J. Runhaar

Contactpersoon

J. Runhaar

Andere betrokkenen

S.M.A. Bierma-Zeinstra
E.I.T. de Schepper
J. van der Lei
A. Kamps

ICPC codes

L89-L91

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Voor deelvraag 1 tot en met 3 wordt per land - Zweden, Spanje, het Verenigd Koningkrijk en Nederland - onderzoek gedaan in hun eigen nationale, eerstelijns registratie database. Voor deelvraag 4 wordt samengewerkt tussen het Verenigd Koninkrijk & NL.