ASPIREtension II: Tijdsafhankelijke effect van aspirine inname 's ochtends of 's avonds op de 24uurs bloeddruk- en trombocytenfunctie van patiënten met hart-en vaatziekten

Titel onderzoek Nederlands

ASPIREtension II: Tijdsafhankelijke effect van aspirine inname 's ochtends of 's avonds op de 24uurs bloeddruk- en trombocytenfunctie van patiënten met hart-en vaatziekten

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event (secundaire preventie)

I

aspirine 100mg 's ochtends

C

aspirine 100mg 's avonds

O

primair eindpunt: 24uurs ambulante bloeddrukmeting

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, cross-over

Onderzoeker

Tobias Bonten

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen ons instituut