ASPIREtension II: Tijdsafhankelijke effect van aspirine inname 's ochtends of 's avonds op de 24uurs bloeddruk- en trombocytenfunctie van patiënten met hart-en vaatziekten

Titel onderzoek Nederlands

ASPIREtension II: Tijdsafhankelijke effect van aspirine inname 's ochtends of 's avonds op de 24uurs bloeddruk- en trombocytenfunctie van patiënten met hart-en vaatziekten

Uitgangsvraag PICO

P

patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event (secundaire preventie)

I

aspirine 100mg 's ochtends

C

aspirine 100mg 's avonds

O

primair eindpunt: 24uurs ambulante bloeddrukmeting

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

The aim of this study is to evaluate the effect of aspirin taken at bedtime compared with on awakening on blood pressure of subjects with stable CVD. In addition, it will generate insights into the effect of aspirin on platelet reactivity over 24 hrs, potential side effects and compliance.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT, cross-over

Onderzoeker

Tobias Bonten

Contactpersoon

Tobias Bonten

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek