Barrière- en facilitatoranalyse van implementatie van shared decision making for UWI-behandeling in de eerste lijn: een kwalitatief interviewonderzoek

Titel onderzoek Nederlands

Barrière- en facilitatoranalyse van implementatie van shared decision making for UWI-behandeling in de eerste lijn: een kwalitatief interviewonderzoek

Titel onderzoek Engels

Barrier and facilitator analysis of implementing shared decision making for UTI treatment in primary care : a qualitative interview study

Acroniem

SENTIMENT

Onderzoeksvraag

Barrières en facilitators voor gedeeld besluitvorming bij behandeling van urineweginfecties zonder weefselinvasie bij vrouwen en voor inzetten van urinekweken bij patiënten uit een risicogroep met een urineweginfectie in de huisartsenpraktijk

Uitgangsvraag PICO

P

1) Niet zwangere gezonde vrouwen met een urineweginfectie zonder tekenen van weefselinvasie in de huisartsenpraktijk
2) Patiënten met urineweginfectie met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop of reeds bestaan van tekenen van weefselinvasie in de huisartsenpraktijk

I

-

C

-

O

1) Barrières en facilitators voor gebruik van gedeelde besluitvorming bij de behandeling van urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie
2) Barrières en facilitators voor het inzetten van urinekweken

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Rationale: Gedeelde besluitvorming (SDM) zou voorschrijven van antibiotica voor urineweginfecties (UWI's) zonder tekenen van weefselinvasie bij overigens gezonde, niet-zwangere vrouwen aanzienlijk kunnen verminderen. Desondanks wordt SDM niet vaak toegepast voor deze indicatie niet vaak toegepast in huisarstenpraktijken in Nederland. Om acceptatie te vergemakkelijken, is diepgaand inzicht in barrières en facilitators van het adopteren van SDM in de dagelijkse praktijk dringend nodig. Daarnaast worden urinekweken te weinig ingezet bij diagnostiek van patiënten met een UWI met tekenen van weefselinvasie of met een verhoogd risico op een gecompliceerd ziekteverloop.
Doel: Onderzoeken van 1) Barrières en facilitators voor gebruik van gedeelde besluitvorming voor de behandeling van urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie bij niet-zwangere gezonde vrouwen in de huisartsenpraktijk
2) Barrières en facilitators voor het inzetten van urinekweken bij patiënten met een urineweginfectie en een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop, danwel reeds bestaan van tekenen van weefselinvasie in de huisartsenpraktijk.
Design: Een semi-gestructureerd kwalitatief interviewonderzoek met relevante belanghebbenden die betrokken zijn bij het eerstelijnszorgtraject van UWIs in Nederland.
Onderzoekspopulatie: huisartsen, huisartsenassistenten en volwassen vrouwen met een voorgeschiedenis van urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Kwalitatief barriere-onderzoek

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Dr. T.N. Platteel

Contactpersoon

Platteel, T.N.

Projectleider

Platteel, T.N.

Andere betrokkenen

Dr. R.P. Venekamp, General practitioner and epidemiologist, associate professor (Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, the Netherlands)
Drs. T.M.Z.X.K. van Horrik, MD, PhD student, Department of Internal Medicine – Infectious Diseases (Amsterdam UMC location AMC, the Netherlands)
Prof. dr. S.E. Geerlings, Infectious Diseases specialist, professor in Internal medicine, in special Quality of Care (Amsterdam UMC location AMC, the Netherlands)
Dr. B.J. Laan, resident Internal medicine, postdoc (Amsterdam UMC locatie AMC, the Netherlands)
Prof. S. Anthierens, Sociologist and Associate professor (Department of Family Medicine and Population Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Belgium)
Drs. A. Colliers, General practitioner and PhD student (Department of Family Medicine and Population Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Belgium)
Dr. M.H. Blanker, General practitioner and epidemiologist, associate professor (Faculty of Medical Sciences, University Medical Center Groningen, the Netherlands)
Prof. dr. J.W.L Cals, General practitioner, professor of primary care (School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), Maastricht UMC+, the Netherlands)
Drs. A.A. van Driel, General practitioner, PhD student, Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases (Erasmus University Medical Center Rotterdam, the Netherlands)

ICPC codes

U70 U71

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-

Clusters

U. Urinewegen

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Onderzoeksdesign en onderzoeksopzet, inclusie van deelnemers, interpretatie en publicatie van resultaten