Behandeling COVID patienten in de eerste lijn - GRIP3

Titel onderzoek Nederlands

Behandeling COVID patienten in de eerste lijn - GRIP3

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Behandeling COVID patienten in de eerste lijn - GRIP3

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Premysl Velek

Contactpersoon

Evelien de Schepper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Lopend onderzoek