Behandeling van depressie/angst tijdens de zwangerschap: goed voor moeder en kind?

Titel onderzoek Nederlands

Behandeling van depressie/angst tijdens de zwangerschap: goed voor moeder en kind?

Titel onderzoek Engels

PRegnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful EmotionS (PROMISES)

Onderzoeksvraag

Is psychotherapie van vrouwen met depressie of angst tijdens de zwangerschap effectief en leidt dit tot betere kindontwikkeling?

Uitgangsvraag PICO

P

zwangere vrouwen met symptomen van depressie of angst aan het einde van het eerste trimester

I

cognitieve gedragstherapie

C

gebruikelijke zorg

O

pre- en postnatale maternale symptomen, neurologische, emotionale en gedragsmatige kindontwikkeling

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Vrouwen met angst of depressie tijdens de zwangerschap krijgen vaker kinderen met emotionele en gedragsproblemen dan vrouwen zonder deze problemen. Het is onduidelijk of er een direct oorzakelijk verband is (fetal programming), en of deze problemen bij kinderen voorkomen kunnen worden door de aanstaande moeder te behandelen. Het PROMISE-onderzoek beoogt deze vragen te beantwoorden met een gerandomiseerd interventie onderzoek. Hiertoe worden in eerstelijns verloskundige praktijken ongeveer 6000 vrouwen in het 1e trimester van hun zwangerschap gescreend op angst en depressie. We willen hiervan 300 vrouwen met matig ernstige klachten randomiseren naar behandeling of ‘gebruikelijke zorg’. De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie gedurende de rest van de zwangerschap en de eerste 6 weken postnataal. Tijdens het onderzoek worden bij de moeder o.a. depressie, angst, rookgewoonten en alcoholgebruik gemeten. Bij de geboorte worden obstetrische uitkomsten bepaald. Op 1.5 jarige leeftijd worden bij de kinderen hechting, ontwikkeling, en gedrags- en emotionele problemen vastgesteld.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

T. Verbeek

Contactpersoon

H. Burger (projectleider, UHD)

Andere betrokkenen

J. Meijer, C. Beijers (promovendi), J. Kalkman, C. Bockting (psychologen), M. van Pampus (gynaecoloog)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek