BEL-studie; Beloop enkelletsels in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

BEL-studie; Beloop enkelletsels in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Persistent complaints after a lateral ankle sprain

Onderzoeksvraag

To assess the possible relationship between patient characteristics and structural features of persistent complaints after a lateral ankle sprain

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Participants: 100 participants with persistent complaints and 100 participants without persistent complaints after a lateral ankle sprain.

Procedures: Participants are recruited from general practioners in the region Rotterdam. All included patients are sent an online questionnaire. Additionally, they are invited to the research center for a physical examination, an X-ray of the ankle and an MRI of the ankle.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Case-control studie

Onderzoeker

J. van Ochten

Contactpersoon

Marienke v Middelkoop

ICPC codes

L77 L16

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling, eigen organisatie