Betere Eerstelijns Zorg voor Slachtoffers van Seksueel Geweld

Titel onderzoek Nederlands

Betere Eerstelijns Zorg voor Slachtoffers van Seksueel Geweld

Titel onderzoek Engels

Optimising Primary Care for Victims of Sexual Violence

Acroniem

BESS

Onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen van slachtoffers met de eerstelijnszorg in de Centra voor Seksueel Geweld?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Middels vragenlijsten en interviews kijken wij naar de ervaringen van slachtoffers die de afgelopen 10 jaar in het Centrum voor Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en- Midden zijn geweest. In deze mixed-methods studie kijken we middels gevalideerde vragenlijsten (EQ-5D-3L, TSQ, CSQ-8) naar de ervaren fysieke gezondheid, mentale gezondheid, kwaliteit van leven en tevredenheid met de geboden zorg. Middels open vragen in de vragenlijst en interviews zoeken we kwalitatieve verdieping op. In de kwantitatieve analyse wordt descriptieve statistiek en een clusteranalyse toegepast. In de kwalitatieve analyse wordt gebruik gemaakt van thematische analyse. Middels deze studie hopen we te evalueren en daar waar kan de eerstelijnszorg voor slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Cross-sectionele studie

Onderzoeker

J Mulder

Contactpersoon

J Mulder

Projectleider

dr. D Teunissen

Andere betrokkenen

prof. dr. H Schers, prof. dr. G Hutschemaekers, em. prof. dr. T Lagro-Janssen, drs. ML Moors

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Patiënt-georiënteerd(persoonsgerichte zorg)-patiëntvoorlichting, gedeelde besluitvorming-
Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Voortgang

Lopend onderzoek