Betere huisartszorg voor seksuele problemen bij type 2 diabetes: de DAX studie

Titel onderzoek Nederlands

Betere huisartszorg voor seksuele problemen bij type 2 diabetes: de DAX studie

Titel onderzoek Engels

Improving care for sexual problems in persons with type 2 diabetes

Onderzoeksvraag

Is het PLISSIT model effectief in het verbeteren van het welbevinden van type 2 diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk?

Uitgangsvraag PICO

P

type 2 diabetes patiënten

I

seksuele counseling door de huisarts middels PLISSIT model

C

folder over seks en diabetes

O

primair: seksueel functioneren, seksuele tevredenheid, kwaliteit van leven; secundair: depressie, seksuele distress, welbevinden

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Mannen en vrouwen met type 2 diabetes hebben een verhoogd risico op het krijgen van seksuele problemen. Deze problemen kunnen een grote impact hebben op hun interpersoonlijke relaties en kwaliteit van leven. Ondanks dat seksuele disfuncties vaak voorkomen en een negatief effect hebben op het dagelijks leven van type 2 diabetespatiënten, worden seksuele problemen vaak genegeerd in de diabeteszorg.  Zowel de huisarts als de patiënten blijken het moeilijk te vinden dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Het PLISSIT model, een seksueel counselingmodel voor zorgverleners, zou een bruikbare tool kunnen zijn voor de huisarts tijdens dit gesprek. Het model heeft als doel om de vaardigheden van de huisarts in het bespreekbaar maken en behandelen van seksuele problemen te verbeteren. Het doel van onze cluster gerandomiseerde klinische trial is om de effectiviteit van het PLISSIT model in het verbeteren van het seksueel functioneren, seksuele tevredenheid en kwaliteit van leven van type 2 diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk te onderzoeken. Secundaire uitkomsten zijn depressieve symptomen, seksuele distress, emotioneel welbevinden en zorgtevredenheid. Inclusiecriteria zijn 40-75 jarige mannen en vrouwen met type 2 diabetes die aangeven ontevreden te zijn over hun seksueel functioneren en erover zouden willen praten met hun huisarts. In de controlegroep zal de huisarts een folder over seksualiteit en diabetes uitdelen, naast het verlenen van usual care. In de interventiegroep zullen getrainde huisartsen het seksuele probleem van hun patiënt bespreken en behandelen volgens de stappen van het PLISSIT model. Deelnemende patiënten vullen op baseline, na 3 en 12 maanden een vragenlijst in.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Communicatie, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A. Rutte

Contactpersoon

A. Rutte

Andere betrokkenen

dr. Petra Elders (projectleider, senior onderzoeker/ huisarts), prof. dr. G. Nijpels (promotor), prof. dr. P. van Oppen (promotor), prof. dr. F. Snoek (groepslid), prof. dr. P. Enzlin (groepslid), dr. P. Leusink (groepslid, trainer huisartsen)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Soort samenwerking

Betere huisartszorg voor seksuele problemen bij type 2 diabetes: de DAX studie