Blanket - Eerstelijns behandeling bij angst voor terugkeer van kanker

Titel onderzoek Nederlands

Blanket - Eerstelijns behandeling bij angst voor terugkeer van kanker

Titel onderzoek Engels

Blanket - Treating fear of cancer recurrence in primary care

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Een derde van de mensen die ooit succesvol voor kanker zijn behandeld wordt in het dagelijks leven belemmerd door angst voor terugkeer van kanker. Het Helen Dowling Instituut en de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht onderzoeken daarom of begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker in de huisartsenpraktijk effectief is.
Aan patiënten voor wie de angst niet zo ernstig is dat gespecialiseerde zorg noodzakelijk is, bieden wij een interventie bij de POH-GGZ aan - face to face en begeleid met een digitaal platform, waarbij patiënten leren omgaan met hun angst.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk
Praktijkorganisatie
Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Charles Helsper, Niek de Wit, Marije van der Lee, Yvonne Luigjes

Contactpersoon

Charles Helsper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Afgerond onderzoek