Blended behandeling van depressieve klachten en stoornissen in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

Blended behandeling van depressieve klachten en stoornissen in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Prescribing blended care instead of antidepressants for depression in primary care

Onderzoeksvraag

Is een blended psychologischebehandeling bij depressie in de huisartspraktijk effectief t.o.v. antidepressiva?

Uitgangsvraag PICO

P

volwassene patiënten met depressieve klachten in de huisartspraktijk die men een antidepressivum voor zou schrijven

I

Blended care voor depressie dat wil zeggen internet behandeling geïntegreerd met face to face behandeling op maat

C

gebruikelijke zorg voor deze patienten, d.w.z. antidepressiva

O

reductie in depressieve klachten

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Bij ongeveer 70% van de patiënten met depressie schrijft de huisarts een antidepressivum voor. Het is echter gebleken dat veel huisartsen maar ook patiënten de voorkeur geven aan een psychologische behandeling. O.a. door de tijdsdruk tijdens het spreekuur wordt in de praktijk toch vaak gekozen voor een recept voor een antidepressivum.

In dit project zullen we een electronisch recept (“E-recept”) voor een “blended-care” behandeling voor depressie ontwikkelen en op effectiviteit onderzoeken. ‘Blended care’ wil zeggen dat de therapie zowel via een beveiligde internet module (E-health) als via persoonlijk contact met een hulpverlener zoals een Praktijkondersteuner GGz zal lopen. De behandeling wordt gebaseerd op cognitieve gedragstherapie waarvan bewezen is dat het helpt bij depressie. De effectiviteit van het “E-recept voor blended care” zal worden vergeleken met die van de gebruikelijke zorg voor depressie in een grootschalig experimenteel onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot minder gebruik van antidepressiva en een verhoogde zelfredzaamheid van patiënten met depressie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

B. Massoudi

Contactpersoon

B. Massoudi

Andere betrokkenen

H. Burger (projectleider, UHD), M.H. Blanker (huisarts-epidemioloog), C.L. Bockting (klinisch psycholoog)

ICPC codes

P76 P03

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Afdeling Klinische Psychologie RUG, Afdeling Klinische Psychologie UU

Soort samenwerking

Mede-aanvragers