Bordetella pertussis in adults presenting with cough in primary care

Titel onderzoek Nederlands

Bordetella pertussis in adults presenting with cough in primary care

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Theo Verheij / Lidewij Broekhuizen / Herman Goossens

Contactpersoon

Jolien Teepe

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek