Brievenproject. Informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan behandeling kanker.

Titel onderzoek Nederlands

Brievenproject. Informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan behandeling kanker.

Titel onderzoek Engels

Letters between general practitioner and hospital before cancer treatment.

Onderzoeksvraag

Hoe is de huidige en gewenste informatie-uitwisseling tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan de behandeling van kanker?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Het onderzoek heeft de volgende doelen:

1. Inzicht krijgen in de huidige informatie-uitwisseling en afspraken daarover tussen de eerste en tweede lijn voorafgaand aan en tijdens de start van de behandelingen van mamma-, colorectaal en longcarcinoom.

Hiertoe zal een retrospectief dossieronderzoek worden uitgevoerd bij verschillende tumortypes (mamma, long, colon) in verschillende ziekenhuizen.

2. Consensus bereiken onder huisartsen, specialisten en patiënten(vertegenwoordigers) over de gewenste informatie-uitwisseling en afspraken daarover; indien mogelijk generiek of anders per tumortype.

Hiertoe zal een Delphi-onderzoek worden gehouden onder expertpanels van huisartsen, specialisten (waaronder chirurgen, radiotherapeuten, medisch-oncologen, nurse practitioners en casemanagers) en patiënten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Kwalitatief dossieronderzoek

Aard van het onderzoek

Communicatie

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

A.J. Berendsen

Contactpersoon

M.E. Stegemann (aios en promovenda)

ICPC codes

D75 R84 Y78.03

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere afd huisartsgeneeskd of Nivel. Andere klinische afd, eigen organisatie. Andere klinische afd, andere organisatie

Soort samenwerking

Tijdens fase een van het onderzoek zullen dossiers van patiënten met verschillende tumorsoorten uit verschillende ziekenhuizen worden geanalyseerd. Tijdens fase twee worden expertpanels samengesteld van huisartsen, specialisten en patiënten.