Buitengewoon Baanbrekend: Intraprofessioneel leren in de zorg voor het acuut zieke kind

Titel onderzoek Nederlands

Buitengewoon Baanbrekend: Intraprofessioneel leren in de zorg voor het acuut zieke kind

Titel onderzoek Engels

Enhancing education in acute pediatric care for GP and pediatric residents

Onderzoeksvraag

Hoe en wat leren aios huisartsgeneeskunde en aios kindergeneeskunde als ze samen acute zorg verlenen bij acuut zieke kinderen?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Buitengewoon Baanbrekend is een onderwijsprogramma waarin aios kindergeneeskunde en aios huisartsgeneeskunde van, met en over elkaar leren door samen de zorg aan acuut zieke kinderen te verlenen. In het onderzoeksproject wordt dit programma geëvalueerd en verder ontwikkeld. Middels een design studie destilleren we uit de ervaringen ontwerpprincipes die bruikbaar zijn voor intraprofessioneel leren in de medische vervolgopleidingen.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Onderzoek van onderwijs en opleiding

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek

Onderzoeker

RM (Rosalin) van Schie

Contactpersoon

Rosalin van Schie

Projectleider

Bart (BPA) Thoonen

Andere betrokkenen

ND (Nynke) Scherpbier de Haan
AAEM (Janielle) van der Velden
EHAJ (Ester) Coolen
NR (Nina) Aalfs

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Samenwerking-organisatie van zorg rondom de praktijk-substitutie-verwijzing-spoedzorg

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Ontwikkeling en uitvoering van onderwijs in specialistenopleidingen