Cardiovasculair risico in type 2 diabetes patienten: een innovatief dynamisch predictie model

Titel onderzoek Nederlands

Cardiovasculair risico in type 2 diabetes patienten: een innovatief dynamisch predictie model

Titel onderzoek Engels

Cardiovascular risk in type 2 diabetes patients: an innovative dynamic prediction model

Onderzoeksvraag

Is het cardiovasculair risico in type 2 diabetes patienten nauwkeurig te schatten door middel van een dynamisch predictie model?

Uitgangsvraag PICO

P

type 2 diabetes patienten

I

modellering

O

cardiovascular risico

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Predictiemodellen kunnen worden gebruikt om het individuele risico op cardiovasculaire complicaties te schatten. De huidige modellen hebben een matige nauwkeurigheid en kunnen nog verbeterd worden.  De huidige modellen zijn gebaseerd op oudere data en traditionele methoden. Ook wordt er geen rekening gehouden met medicatie gebruik en zijn de modellen statisch, wat wil zeggen dat ze gebruik maken van een enkele, cross-sectionele, meting van de risicofactoren van complicaties.

In een van onze projecten, werken wij aan een verbeterd risicomodel voor het schatten van cardiovasculaire complicaties door gebruik te maken van recente data, innovatieve methoden en informatie over medicatie gebruik. In tegenstelling tot de statische modellen, ontwikkelen wij dynamische modellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de herhaalde metingen van risicofactoren.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

epidemiologisch, methodologisch

Aard van het onderzoek

epidemiologisch, methodologisch

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Amber A.W.A. van der Heijden

Contactpersoon

Amber A.W.A. van der Heijden

Andere betrokkenen

G. Nijpels (projectleider, Hoogleraar huisartsgeneeskunde met speciale aandacht voor diabetes), Professor.dr. Jacqueline M Dekker, Dr. Caroline A. Baan, Dr. Talitha L. Feenstra, Prof.dr. Hendriek Boshuizen

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie