Cardiovasculair risicomanagement: stoppen met medicatie

Titel onderzoek Nederlands

Cardiovasculair risicomanagement: stoppen met medicatie

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten 40-70 jaar die op dit moment een antihypertensivum en/of statine gebruiken ter preventie van HVZ, die volgens de laatste richlijn CVRM 2011 niet in aanmerking komen voor medicamenteuze therapie.

I

Actief afbouwen van antihypertensiva en/of statines

C

Usual care

O

zie 'samenvatting'

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Kosten-effectiviteit van actief afbouwen van medicatie ten opzichte van de usual care bij patiënten die op dit moment behandeld worden vanwege hypertensie of hypercholesterolemie: een cluster-gerandomiseerde, gecontroleerde non-inferiority trial in de huisartsenpraktijk.

Verwachting

Primaire uitkomstmaten: verschil in 10-jaars risico op mortaliteit en morbiditeit van HVZ volgens de risicotabel uit de richtlijn CVRM 2011, kwaliteit van leven (EQ-5D), (HVZ-gerelateerde) mortaliteit, HVZ events, bijwerkingen van het afbouwen van medicatie, bijwerkingen van de medicatie. Secundaire uitkomstmaten: rookgedrag, lichamelijke activiteit, alcoholconsumptie, vet-inname, fruit- en groente consumptie, systolische bloeddruk, TC/HDL ratio, Body Mass Index (gewicht en lengte), middelomtrek. Andere uitkomstmaten: 'quality adjusted life years' (QALY)

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Clare Luymes

Contactpersoon

Clare Luymes

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek