Cardiovasculair risicomanagement: stoppen met medicatie

Titel onderzoek Nederlands

Cardiovasculair risicomanagement: stoppen met medicatie

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten 40-70 jaar die op dit moment een antihypertensivum en/of statine gebruiken ter preventie van HVZ, die volgens de laatste richlijn CVRM 2011 niet in aanmerking komen voor medicamenteuze therapie.

I

Actief afbouwen van antihypertensiva en/of statines

C

Usual care

O

zie 'samenvatting'

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Kosten-effectiviteit van actief afbouwen van medicatie ten opzichte van de ‘usual care’ bij patiënten die op dit moment behandeld worden vanwege hypertensie of hypercholesterolemie: een cluster-gerandomiseerde, gecontroleerde non-inferiority trial in de huisartsenpraktijk.

Verwachting

Primaire uitkomstmaten: verschil in 10-jaars risico op mortaliteit en morbiditeit van HVZ volgens de risicotabel uit de richtlijn CVRM 2011, kwaliteit van leven (EQ-5D), (HVZ-gerelateerde) mortaliteit, HVZ events, bijwerkingen van het afbouwen van medicatie, bijwerkingen van de medicatie. Secundaire uitkomstmaten: rookgedrag, lichamelijke activiteit, alcoholconsumptie, vet-inname, fruit- en groente consumptie, systolische bloeddruk, TC/HDL ratio, Body Mass Index (gewicht en lengte), middelomtrek. Andere uitkomstmaten: 'quality adjusted life years' (QALY)

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

therapeutisch

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Clare Luymes

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een ander huisartsgeneeskundig instituut (ook internationaal)