CHECK'D; Health checks in vulnerable groups: the role of beliefs and expectations

Titel onderzoek Nederlands

CHECK'D; Health checks in vulnerable groups: the role of beliefs and expectations

Uitgangsvraag PICO

P

lage ses Nederlanders en niet-westerse migranten

I

Deelname aan het preventieconsult

C

Drie uitnodigingstrategieen

O

Deelname (%), bereik (%), determinanten

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Over bereik en deelname

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

combinatie: kwaliteit,patientveiligheid

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

trial

Onderzoeker

Iris Groenenberg

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het eigen instituut, met een ander huisartsgeneeskundig instituut (ook internationaal)