CHECK'D; Health checks in vulnerable groups: the role of beliefs and expectations

Titel onderzoek Nederlands

CHECK'D; Health checks in vulnerable groups: the role of beliefs and expectations

Uitgangsvraag PICO

P

lage ses Nederlanders en niet-westerse migranten

I

Deelname aan het preventieconsult

C

Drie uitnodigingstrategieen

O

Deelname (%), bereik (%), determinanten

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Over bereik en deelname

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

kwaliteit, patientveiligheid

Aard van het onderzoek

medisch

Design van het onderzoek

trial

Onderzoeker

Matty Crone

Contactpersoon

Matty Crone

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met andere (klinische) afdeling binnen het eigen instituut, met ander huisartsgeneeskundig instituut (ook internationaal)