Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), diagnostic accuracy in the elderly and in comorbid conditions

Titel onderzoek Nederlands

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), diagnostic accuracy in the elderly and in comorbid conditions

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Frans Rutten / Arno Hoes

Contactpersoon

Güder, Gülmisal (uitvoerend onderzoeker)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek