Chronotherapie CVZ

Titel onderzoek Nederlands

Chronotherapie CVZ

Uitgangsvraag PICO

P

Chronotherapie bij hartvaatziekten

I

Tijdsvariatie medicatietoediening

C

Usual care

O

events en proxy's, Vervolg Aspir (Bonten)

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

RCT & various

Onderzoeker

Numans v/d Bom

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

R'dam Chronobiologie