COACH'D

Titel onderzoek Nederlands

COACH'D

Uitgangsvraag PICO

P

niet-westerse migranten

I

begeleiding bij het starten en volhouden van gezond gedrag door een Community Health Worker

C

gebruikelijke zorg

O

gezondheids en risico uitkomsten, psychosociale determinanten van gedrag

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

nagegaan of volwassenen van niet-westerse afkomst met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening n.a.v. het preventieconsult, beter begeleid kunnen worden bij het starten en volhouden van een gezonde leefwijze.

Startdatum onderzoek

Aard van het onderzoek

kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

RCT

Onderzoeker

Matty Crone

Contactpersoon

Matty Crone

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek