Cognition in the early stages of patients with type 2 diabetes mellitus

Titel onderzoek Nederlands

Cognition in the early stages of patients with type 2 diabetes mellitus

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Guy Rutten

Contactpersoon

Paula Koekkoek

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek