Comorbiditeit en polyfarmacie bij depressieve ouderen

Titel onderzoek Nederlands

Comorbiditeit en polyfarmacie bij depressieve ouderen

Titel onderzoek Engels

Comorbidity and polypharmacy among older depressed patients

Onderzoeksvraag

Welke risico's lopen depressieve ouderen op multimorbiditeit en polyfarmacie? Welke gevolgen heeft dat voor therapietrouw?

Uitgangsvraag PICO

P

Depressed older people

I

n.a.

C

older people with other psychological problems and older people without psychological problems

O

multimorbidity, polyfarmacy, drug burden, compliance

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Oudere mensen met een depressie lijden relatief vaak daarnaast nog aan andere chronische ziekten. Als gevolg daarvan slikken ze vaak veel medicijnen. De combinatie van polyfarmacie en depressie zou consequenties kunnen hebben voor de therapietrouw, zowel wat betreft lichamelijke chronische ziekten als depressie. In onze studie onderzoeken we de kans dat depressieve ouderen meerdere ziektes en polyfarmacie hebben, en gaan we na welke ziekten samengaan met depressie. Vervolgens gaan we na welk risico er is dat combinaties van depressie en chronische ziekte een negatieve invloed hebben op de therapietrouw. Ten slotte gaan we na of huisartspraktijken onderling verschillen in de mate van polyfarmacie. We onderzoeken dit met bij huisartspraktijken uitgespoelde gegevens uit het EPD gekoppeld aan het apothekersdatabestand SFK. De resultaten worden ingebracht in de huisartsenopleiding opdat in het toekomstig curriculum beter aandacht besteed kan worden aan deze problemen bij oudere patiënten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Epidemiologisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

F. Holvast

Contactpersoon

P.F.M. Verhaak

Andere betrokkenen

H. Burger, hoofd onderzoek afd. huisartsgeneeskunde J. Fokkema-Elders, hoofd huisartsenopleiding M. Berger, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde

ICPC codes

overig P P76-P03

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

- Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel - Andere klinische afdeling, eigen organisatie

Soort samenwerking

Data worden geleverd door NIVEL