Competenties nodig om goed te kunnen samenwerken tussen eerste en tweede lijn; het patiëntenperspectief

Titel onderzoek Nederlands

Competenties nodig om goed te kunnen samenwerken tussen eerste en tweede lijn; het patiëntenperspectief

Titel onderzoek Engels

Competencies for collaboration between primary and secondary care doctors; a qualitative study of the patients’ perspective

Onderzoeksvraag

Welke competenties hebben artsen nodig om goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn te bewerkstelligen?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn is en wordt steeds belangrijker om goede patiëntenzorg te bieden. Dokters spelen een belangrijke rol in deze samenwerking. Daarom moeten dokters opgeleid worden in transmurale samenwerking. Maar wat moeten dokters dan kunnen? In dit onderzoek stellen we deze vraag aan patiënten, degenen voor wie we goede samenwerking willen leveren. Middels focusgroeponderzoek exploreren we het perspectief van patiënten ten aanzien van de benodigde competenties voor transmurale samenwerking.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

fenomenologisch onderzoek

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Marijn Janssen

Contactpersoon

Marijn Janssen, aios Interne geneeskunde, promovenda opleiden in transmuraal samenwerken

Projectleider

Marijn Janssen

Andere betrokkenen

  • Nynke Scherpbier-de Haan, eerstelijnsgeneeskunde
  • Lia Fluit, Radboud Health Academy
  • Jacqueline de Graaf, Radboud Health Academy
  • Greetje Sagasser, huisartsenopleiding Nederland

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Gezamenlijke analyse van data