Competenties voor transmurale samenwerking

Titel onderzoek Nederlands

Competenties voor transmurale samenwerking

Titel onderzoek Engels

Interprofessional competencies in primary and secondary care specialty training

Onderzoeksvraag

Wat moeten aios uit eerste en tweede lijn leren op het vlak van transmurale samenwerking? Hoe kun je dit vormgeven?

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Interprofessional collaboration (IPC) is critical to the provision of effective and efficient health. This emphasizes the need for professionals with interprofessional collaborative competencies.

 

Although the need for interprofessional education is widely acknowledged, evidence is lacking on which interprofessional primary-secondary care collaborative competencies are required and how these competencies should be optimally acquired.

The first aim is to define essential competencies in IPC on the primary-secondary care interface. Related questions are:

  • which interprofessional competencies have been described in literature?
  • which assessment tools have been validated, in which context?
  • what do patients, professionals and trainees mention as essential interprofessional competencies in the primary-secondary care interface?

 

The second aim is to investigate which processes contribute to acquiring the defined competencies. Related questions are:

  • which interventions in workplace learning have been described as effective?
  • how do trainees evaluate current Radboudumc IPE initiatives? Which interventions work and why?
  • what do trainees at the end of their specialty training describe as crucial learning experiences in the field of IPC? What was it that they learned? What made it work for them?

 

The third aim is to develop and evaluate an educational interprofessional intervention (for primary and secondary care specialty trainees) based of the results of the first and second aim. The intervention will be evaluated in a before after study. Outcome: interprofessional competencies as defined in the first aim of the study.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

onderwijs

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

N.D. Scherpbier-de Haan, projectleider

Contactpersoon

M. Janssen

Andere betrokkenen

J. de Graaf

L. Fluit

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Gezamenlijke begeleiding inclusie docenten, aios