Comprehensive Geriatric Assessment for frail elderly in primary care

Titel onderzoek Nederlands

Comprehensive Geriatric Assessment for frail elderly in primary care

Titel onderzoek Engels

Comprehensive Geriatric Assessment for frail elderly in primary care

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van comprehensive geriatric assessment op de gezondheid, kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen?

Uitgangsvraag PICO

P

Kwetsbare ouderen

I

Comprehensive Geriatric assessment (en behandeladvies)

C

usual care

O

ADL (primair), Kwaliteit van leven (secundair), kosten zorggebruik (secundair)

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Niet gerandomiseerde trial met een historisch cohort als controle groep

Onderzoeker

S.U. Zuidema

Contactpersoon

Sytse U. Zuidema

Andere betrokkenen

Wande Rietkerk ( PhD), Joris Slaets, Klaske Wynia

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

klin. afd, eigen instituut, nl: Univ. Centrum Ouderengeneeskd, ZuidOostZorg