Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO)

Titel onderzoek Nederlands

Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO)

Uitgangsvraag PICO

P

Wijken en organisaties in deze wijken

I

Integrale aanpak ter preventie van overgewicht, JOGG

O

Mate van implementatie, mate van samenwerking

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Onderzoek naar de implementatie van een integrale aanpak ter preventie van overgewicht

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

prognostisch

Aard van het onderzoek

verschillend: implementatie

Design van het onderzoek

diverse

Onderzoeker

Rianne van der Kleij

Voortgang

Afgerond onderzoek

Bekostiging

Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een ander huisartsgeneeskundig instituut (ook internationaal)