CONTACT: een RCT naar het effect van Telenefrologie op verwijzing naar en consultatie van de nefroloog in de zorg voor patiënten met chronische nierschade in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

CONTACT: een RCT naar het effect van Telenefrologie op verwijzing naar en consultatie van de nefroloog in de zorg voor patiënten met chronische nierschade in de huisartspraktijk

Uitgangsvraag PICO

P

CVRM/nierfunctiestoornissen

I

Telenefrologiemodule om communicatie tussen huisarts en nefroloog m.b.t. CNS-patienten te verbeteren

C

gebruikelijke zorg

O

verbetering zorg voor CNS-patienten in de huisartsenpraktijk

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

diagnostisch

Onderzoeker

Vincent van Gelder

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Ja, met een andere (klinische) afdeling binnen het instituut