CRC risk: Diagnostiek CRC

Titel onderzoek Nederlands

CRC risk: Diagnostiek CRC

Uitgangsvraag PICO

P

Risicoschatting coloncarcinoom met routinezorgdata

I

Predictie

C

usual care

O

Diagnostische testeigenschappen

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Ondersteuning BVO en beslissing huisarts

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

populatie

Aard van het onderzoek

Predictie

Design van het onderzoek

Populatie

Onderzoeker

Mattijs Numans

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Vumc informatica, UMC Utrecht MDL