De associatie tussen luchtweginfecties op jonge leeftijd en de ontwikkeling van allergische rhinitis

Titel onderzoek Nederlands

De associatie tussen luchtweginfecties op jonge leeftijd en de ontwikkeling van allergische rhinitis

Titel onderzoek Engels

The assosciation between respiratory tract infections in the first year of life and allergic rhinitis

Onderzoeksvraag

Wij onderzoeken de hygiene hypothese: bestaat er een beschermend effect van het doormaken van veel luchtweginfecties in het eerste levensjaar op de ontwikkeling van allergische rhinitis?

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen

I

Meer dan gemiddeld luchtweginfecties in het eerste levensjaar

C

Geen of ondergemiddeld aantal luchtweginfecties in het eerste levensjaar

O

Het ontwikkelen van allergische rhinitis

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

In de Rijnmond Gezond database is middels een geboortecohort de gemiddelde consultfrequentie voor luchtweginfecties bij jonge kinderen onderzocht. Er zal een survivalanalyse worden gedaan om nader te onderzoeken of een hogere incidentie van luchtweginfecties in het eerste levensjaar een beschermend effect heeft op het ontwikkelen van allergische rhinitis. Daarnaast zal ook naar covariabelen als asthma en eczeem worden gekeken.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Database

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

E. Tameeris-Kooiman

Contactpersoon

E. Tameeris

Projectleider

P.J.E. Bindels

Andere betrokkenen

A. Bohnen; G. Elshout

ICPC codes

R97

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek