De behandeling van acute enkeldistorsies in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

De behandeling van acute enkeldistorsies in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

Treatment of acute ankle sprains in general practice

Onderzoeksvraag

To examine the effectiveness of an unsupervised neuromuscular training program in combination with usual care in general practice.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Multi-center open labeled randomized trial with one year follow-up.

Study population: Patients with an acute lateral ankle sprain, aged between 14 and 65 years, and visiting the general practitioner within one week of injury.

Interventions: All patients will receive usual care from their general practitioner. In addition, patients randomized to the intervention group will receive a standardized eight-week neuromuscular training program.

Main study parameter/endpoint: The total number of re-sprains reported after 1-year follow-up.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Adinda K.E. Mailuhu

Contactpersoon

Marienke van Middelkoop (projectleider)

ICPC codes

L77

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek