“De impact van schimmelinfecties van huid en nagels op de diabetische voet. Een cohortstudie in de Nederlandse Eerstelijnszorg”

Titel onderzoek Nederlands

“De impact van schimmelinfecties van huid en nagels op de diabetische voet. Een cohortstudie in de Nederlandse Eerstelijnszorg”

Titel onderzoek Engels

“The impact of fungal infections of skin and nails on the diabetic foot. A cohort-study in Dutch Primary Healthcare”

Acroniem

ONYCHO

Onderzoeksvraag

Vraag uit de Nationale Huisartsgeneeskundige Wetenschapsagenda (Vraagstelling 566): "Is een onychomycose of tinea pedis bij diabetespatiënten een risicofactor voor het ontwikkelen van ulcera of amputaties?"

Uitgangsvraag PICO

P

Diabetes patienten

I

voorgeschiedenis (recente) onychomycose

C

geen voorgeschiedenis (recente) onychomycose

O

amputatie tenen/ onderbeen of ulcera

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Diabetic ulcers are notorious complications of diabetes, affecting at least 20.000 patients yearly (1, 2). They are associated with an increased risk of amputation and mortality and a decreased quality of life(1-3). It is therefore paramount to investigate potential risk factors.
Although DM is a known risk factor for developing fungal infections of skin and nails (4-6), the influence of fungal infections on the development of diabetic ulcers and amputation risk however, is less clear (7-10).
The Extramural Leiden Academic Network (ELAN) data (n=116.000) of the last 10 years, linked to hospital data, will be used to create a cohort of diabetic patients to investigate the relationship between fungal infection, treatment and clinical outcome.
Our aim is to investigate the impact of fungal infections on the diabetic foot to be able to provide recommendations on its approach, thereby supporting general physicians and associated healthcare workers in their daily practice.
This topic sits high on the priority list of the Dutch Primary Care Research Agenda. Given the high prevalence of both diabetes and fungal infections, this is very relevant to primary care.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

a cohort study in routine care data from general practice, linked to secondary care data.

Onderzoeker

R.M. Watjer

Contactpersoon

J.A.H. Eekhof

Projectleider

dr J.A.H. Eekhof, huisarts UHD afdeling Public health & Eerstelijnsgeneeskunde LUMC

Andere betrokkenen

drs R.M. Watjer, aios huisartsgeneekunde
dr T.N. Bonten, huisarts, onderzoeker PHEG LUMC
Prof dr M.E. Numans, hoofgleraar huisartsgeneeskunde PHEG LUMC

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen

Clusters

S. Huid en subcutis

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Ondersteuning in kennis en methodologie