De implementatie van onderwijs in Cultuur Sensitieve Hypertensie Voorlichting (CSHV) in het onderwijs voor POH

Titel onderzoek Nederlands

De implementatie van onderwijs in Cultuur Sensitieve Hypertensie Voorlichting (CSHV) in het onderwijs voor POH

Onderzoeksvraag

Hoe worden nieuwe wetenschappelijke inzichten optimaal geïmplementeerd in het onderwijs aan POH?

Onderzoeksinstituut

Academisch Medisch Centrum - UvA

Samenvatting van het onderzoek

Hoge bloeddruk komt vaak voor bij mensen van Afrikaanse afkomst, zoals mensen uit Ghanese en Creoolse Surinamers. Hoge bloeddruk kan op den duur leiden tot complicaties (hart- en vaatziekten). De kans op complicaties wordt meestal kleiner als de patiënt adviezen over medicijngebruik en leefstijlaanpassingen opvolgt. Uit onderzoek blijkt een gunstig effect op de uitkomsten van de patiënt als een praktijkondersteuner getraind is in CSHV.

Uitvoering van de training en de effecten daarvan in de dagelijkse praktijk worden vastgelegd door middel van kwantitatieve en kwalitatieve studies. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de wijze van implementatie van nieuwe bevindingen uit onderzoek in het onderwijs.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

implementatieonderzoek

Aard van het onderzoek

Onderwijs

Design van het onderzoek

Implementatie onderzoek, kwantitatief en kwalitatief

Onderzoeker

J.G. Meinema

Contactpersoon

N. van Dijk (projectleider, PI)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget
Tweede geldstroom; via NWO, KNAW of ZonMw

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Onderwijsinstellingen POH