De incidentie van achilles tendinopathie in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Nederlands

De incidentie van achilles tendinopathie in de huisartspraktijk

Titel onderzoek Engels

The incidence of achilles tendinopathie in general practice

Onderzoeksvraag

Wat is de incidentie van achilles tendinopathie in de algemene huisartsenpopulatie bij patiënten tussen de 18 en 70 jaar?

Uitgangsvraag PICO

P

nvt

I

nvt

C

nvt

O

nvt

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Het primaire doel van dit onderzoek is het bepalen van de incidentie van achilles tendinopathie in de huisartspraktijk door gebruik te maken van de Rijnmond Gezond database. Het bepalen van de incidentie is van belang om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van deze veelal langdurige en invaliderende aandoening. Een secundair doel is het identificeren van patiënten karakteristieken bij deze patiëntengroep. Hierdoor kunnen factoren geïdentificeerd worden die in toekomstig prospectief onderzoek kunnen worden beoordeeld als mogelijke risicofactor voor het ontstaan van achilles tendinopathie. Een ander secundair doel is de evaluatie van het huidige beleid dat huisartsen voeren bij patiënten met achilles tendinopathie. Dit zal worden vergeleken met de recent uitgebrachte multidisciplinaire richtlijn achilles tendinopathie (okt. 2020, waaronder ook deelname NHG). Deze informatie is nuttig om de noodzaak van de implementatie van de richtlijn in de huisartsenpraktijk te schatten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Epidemiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Retrospectieve cohort studie

Onderzoeker

A.C. van der Vlist

Contactpersoon

A.C. van der Vlist

Andere betrokkenen

In samenwerking met M. van Middelkoop, S.M.A. Bierma-Zeinstra (beiden afdeling huisartsgeneeskunde Erasmus MC) en R.J. de Vos (associate professor afdeling Sportgeneeskunde en Orthopedie Erasmus MC)

ICPC codes

L16 L17 L81

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen

Clusters

L. Bewegingsapparaat

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Betrokkenheid opstellen design en uitwerking resultaten