De invloed van slachtoffer-, mishandeling- en daderkenmerken op aangifte van seksueel geweld bij de politie bij slachtoffers die van januari 2016 tot januari 2019 het Centrum Seksueel Geweld ‘Gelderland-Zuid en -Midden’ bezoeken.

Titel onderzoek Nederlands

De invloed van slachtoffer-, mishandeling- en daderkenmerken op aangifte van seksueel geweld bij de politie bij slachtoffers die van januari 2016 tot januari 2019 het Centrum Seksueel Geweld ‘Gelderland-Zuid en -Midden’ bezoeken.

Titel onderzoek Engels

The influence of victim, assault and perpetrator characteristics on reporting sexual violence to the police in victims who visit the Centre for Sexual Violence ‘Gelderland-Zuid en -Midden’ from January 2016 till January 2019.

Onderzoeksvraag

De invloed van de karakteristieken van het slachtoffers, het type geweld en van de dader op het aangifte doen van seksueel geweld bij de politie bij slachtoffers die zich tussen jan 2016 en jan 2019 hebben gemeld bij het centrum voor seksueel en familiaal geweld midden en zuid.

Uitgangsvraag PICO

P

Slachtoffers die zich gemeld hebben tussen jan 2016 en jan 2019 op het CSG midden en zuid Gelderland

I

Aangifte gedaan bij de politie

C

Geen aangifte gedaan bij de politie

O

Karakteristieken van het slachtoffer, het type geweld en de dader

Onderzoeksinstituut

Radboudumc

Samenvatting van het onderzoek

Sexual violence is a common problem worldwide. Half of all women and 20% of men have ever experienced sexual violence. The negative consequences of this violence are numerous. Many victims do not seek help or report to the police, which causes perpetrators to act with impunity. A Centre for Sexual Violence ‘Gelderland-Zuid en -Midden’ (CSG-GZM) was launched in 2012, with its main aim to bundle the care for victims in one centre and, in this way, provide better care for the victims. As mentioned above, victims experience a high threshold in looking for help and many victims do not report to the police. To get a profile of the population of the CSG-GZM and gain insight in reporting rates and the factors that may influence these reporting rates, care could be improved and made more tailored within the centre.

 

This is an observational cohort study which includes all victims of the CSG-GZM from January 2016 till January 2019 (N=206). These are men and women of all ages who are victims of recent (≤8 days) sexual violence and presented to the CSG-GZM. Data has been collected from medical, police and follow-up care files of the victims and made anonymous.

The data will be analysed in SPSS, using logistic regression analyses to assess the relation of the above characteristics with reporting to the police.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

T.A.M. Teunissen, senior onderzoeker

Contactpersoon

T.A.M. Teunissen

Andere betrokkenen

  • Toine Lagro Janssen
  • Eva Pranger

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Een database werd gevormd met data van het CSG en data van de politie.