De kosten-effectiviteit en effectiviteit van een gecombineerde leefstijl interventie bij patiënten met overgewicht en obesitas met een vroeg stadium knieartrose in de eerste lijnszorg

Titel onderzoek Nederlands

De kosten-effectiviteit en effectiviteit van een gecombineerde leefstijl interventie bij patiënten met overgewicht en obesitas met een vroeg stadium knieartrose in de eerste lijnszorg

Titel onderzoek Engels

The cost-effectiveness and effectiveness of a combined lifestyle intervention in overweight and obese patients with early stage knee osteoarthritis in primary care

Acroniem

LITE

Onderzoeksvraag

Het doel van dit project is het bepalen van de klinische en kosteneffectiviteit van een gecombineerde leefstijlinterventie in aanvulling op de gebruikelijke zorg bij patiënten met een vroeg stadium knieartrose met overgewicht / obesitas in vergelijking met de gebruikelijke zorg alleen.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Een hoge BMI is een belangrijke risicofactor voor knieartrose. Veel internationale richtlijnen bevelen daarom 5 tot 10% gewichtsverlies aan voor patiënten met knieartrose met overgewicht of obesitas. Vooral in een vroeg stadium van knieartrose is gewichtsverlies belangrijk om verdere klinische en structurele progressie te voorkomen. Sinds 2019 is het voor huisartsen mogelijk om patiënten met artrose en overgewicht te verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gericht op beweging, voeding en gedragsverandering. Huisartsen verwijzen echter nauwelijks patiënten met knieartrose door vanwege de onbekendheid met de interventie, onbekendheid bij de doelgroep en gebrek aan wetenschappelijk bewijs over de (kosten)effectiviteit. Ook is voor een succesvolle implementatie van het leefstijlprogramma inzicht nodig in faciliterende factoren en barrières van patiënten en betrokken zorgverleners. Het doel van deze studie is het bepalen van de (kosten)effectiviteit van een gecombineerde leefstijlinterventie bij vroeg stadium knieartrose patiënten in de eerste lijn.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

N.E.J. Jansen

Contactpersoon

N.E.J. Jansen

Projectleider

M. van Middelkoop

ICPC codes

L15 L89

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Clusters

L. Bewegingsapparaat

Voortgang

Lopend onderzoek