De rol en invloed van kennisinstrumenten op gezamenlijke besluitvorming tussen de patiënt en arts.

Titel onderzoek Nederlands

De rol en invloed van kennisinstrumenten op gezamenlijke besluitvorming tussen de patiënt en arts.

Titel onderzoek Engels

In it together: what happens between patient and doctor whilst deciding about the patient's care?

Onderzoeksvraag

Belemmeren of bevorderen kennis- en/of beslissingsondersteunende instrumenten van het gezamenlijke besluitvormingsproces.

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

Zorgverleners en patiënten beschikken in NL (én wereldwijd) over een breed arsenaal van kennis- en beslissingsondersteunende instrumenten om zorgkeuzes te maken. Deze instrumenten worden ontwikkeld om o.a. de informatie-overload de kop te bieden, echter inmiddels lijken er zoveel instrumenten (tools) te zijn dat zorgverleners niet weten wat er is en wanneer het te gebruiken. Met een scoping review is in kaart gebracht welke typen
instrumenten er zijn in NL, hoe ze gedefinieerd worden, met een Delphi is vervolgens getracht dit aantal terug te brengen en op landelijk niveau overeenstemming te bereiken over de definities, als derde stap wordt getracht in een pressure cooker sessie met internationale experts een framework met dimensies te ontwikkelen zodat ontwikkelaars het juiste instrument voor het juiste probleem ontwikkelen (the right tool for the righ job). Daarnaast hebben kinderartsen gereflecteerd op de richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen waar SDM expliciet onderdeel vanuit maakt, zijn patiëntendossiers geaudit op SDM o.b.v. die richtlijn en is er een SR uitgevoerd naar de SDM wensen en behoeften van kinderen met kanker. Daarnaast wordt er bijgedragen aan een leidraad voor keuzehulpen, en wordt er afgesloten met een theoretische beschouwing over gedrag vanuit 4 perspectieven.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

(de hoeveelheid en het gebruik van) typen kennisinstrumenten en het effect ervan op de gezamenlijke besluitvorming in de zorg.

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

D.H.H. Dreesens

Contactpersoon

D.H.H. Dreesens

Andere betrokkenen

Prof. Trudy van der Weijden, UM/HAG/CAPHRI, promotor; Prof. Eduard Verhagen, UMCG/Beatrix Kinderziekenhuis, promotor; Dr. Leontien Kremer, AMC/Cochrane/AQUA ZiNL, co-promotor; Dr. Jako Burgers, NHG, projectlid  Delphi; Dr. Jannes van Everdingen, ZiNL/NVDV, projectlid Delphi.

 

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling

Soort samenwerking

interviews artsen 3 UMC's