De rol van centrale sensitisatie bij SOLK

Titel onderzoek Nederlands

De rol van centrale sensitisatie bij SOLK

Titel onderzoek Engels

Medically unexplained symptoms and central sensitization

Onderzoeksvraag

De rol van centrale sensitisatie bij SOLK, bruikbare meetinstrumenten en het gebruik als verklaringsmodel

Uitgangsvraag PICO

P

Huisartsen vinden het vaak nog moeilijk om SOLK patiënten goede uitleg te geven en te motiveren voor de juiste behandeling

I

Centrale sensitisatie gebruiken bij uitleg van SOLK om acceptatie te verbeteren en te motiveren voor behandeling

C

Er is geen controle groep

O

Kwalitatief onderzoek: focusgroepen om tevredenheid van huisartsen te meten over verklaringsmodel en meetinstrumenten

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

We zijn begonnen met een systematic review over definities, operationalisaties en meetinstrumenten van centrale sensitisatie, in relatie tot SOLK en chronische pijn.

Centrale sensitisatie wordt als verklaringsmodel aangeleerd aan dertig huisartsen, die samen met hun POH-GGZ en psychosomatisch therapeuten aan de slag gaan met SOLK. Als hulpmiddelen worden instructievideo;s, een klinische les, tools voor verdere uitleg, film van een nascholing en een handleiding voor de POH-GGZ gebruikt. Evaluatie vindt plaats met focusgroepen.

In een delphi studie wordt consensus bereikt over welke meetinstrumenten uit de review, uitgetest zouden kunnen worden bij huisartsen. Een aantal meetinstrumenten zullen vervolgens worden uitgetest. Kwalitatief onderzoek vindt plaats bij huisartsen en hun patiënten over de waarde in de praktijk van deze instrumenten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Onderzoeker

Carine den Boer

Contactpersoon

Carine den Boer

Andere betrokkenen

Professor Henriette van der Horst
Dr Nettie Blankenstein
Dr Hans van der Wouden
Dr Berend Terluin
Dr Peter Lucassen
Dr Paul van WIlgen
Dr Tim olde Harman

ICPC codes

A01 IBS D94 P75 L18.01 A04.01

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Eerste geldstroom; rechtstreeks via de overheid, bijvoorbeeld afdelingsbudget

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Afdeling huisartsgeneeskunde Radboud UMC, UMCG Groningen

Soort samenwerking

Andere afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel