De SIX Schouder Studie

Titel onderzoek Nederlands

De SIX Schouder Studie

Titel onderzoek Engels

The SIX Shoulder Study

Acroniem

SIX

Onderzoeksvraag

Wat is de (kosten-)effectiviteit van een corticosteroïd injectie vergeleken met oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut in de behandeling van schouderklachten op de korte en lange termijn.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten met schouderklachten in de huisartspraktijk

I

Corticosteroïd injectie

C

12 sessies oefentherapie begeleid door een fysiotherapeut

O

(Kosten-)Effectiviteit over 12 maanden

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Inleiding:
Schouderklachten komen vaak voor. Een gemiddelde normpraktijk ziet 6 nieuwe schouder patiënten per maand. Slechts 50% van de patiënten met een nieuwe episode van schouderklachten geeft aan hersteld te zijn na 6 maanden. Naast pijnklachten ervaren de
meeste patiënten ook beperkingen in het uitvoeren van activiteiten, wat kan
resulteren in werkverzuim en daarmee gepaarde kosten voor de maatschappij.
De NHG-standaard ‘Schouderklachten’ adviseert een stapsgewijze behandeling voor schouderklachten; indien de klachten onvoldoende verminderen na voorlichting, adviezen en pijnstilling kan de huisarts overwegen een lokale injectie met corticosteroïden toe te dienen of te verwijzen naar een fysiotherapeut voor oefentherapie. Het is echter nog onbekend welke behandeling het meest (kosten-)effectief is.

Methode:
De studie is een pragmatisch gerandomiseerd onderzoek met een follow-up van 12 maanden. Er worden 213 patiënten van 18 jaar of ouder met schouderklachten geïncludeerd in de huisartspraktijk. Patiënten krijgen door randomisatie een corticosteroïd injectie óf een verwijzing voor 12 sessies oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut. De klinische en kosten effectiviteit van de toegewezen behandeling zal worden gemeten na 6 weken en na 3, 6, 9 en 12 maanden. De primaire uitkomstmaat is de mate van pijn en ervaren beperkingen gemeten over 12 maanden aan de hand van de intention-to-treat analyse.

Resultaten:
Wordt verwacht in 2023. Patiëntenrekrutering is gestart op 1 december 2020

Beschouwing:
Dit onderzoek zal evalueren welke behandeling (kosten-)effectiever is in de behandeling van schouderklachten; een corticosteroïd injectie óf oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

P.F. van Doorn

Contactpersoon

P.F. van Doorn

Projectleider

J. Runhaar

Andere betrokkenen

Prof dr. B.W. Koes, Hoofd sectie Onderzoek Huisartsgeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
Dr. E.I.T. de Schepper, Universitair docent, afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
Dr. R.P.G. Ottenheijm, Universitair docent, School for Public Health and Prim Care, Universiteit Maastricht
Dr. M. Koopmanschap, Universitair hoofddocent, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. P.J.E. Bindels, Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
Dr. D. Schiphof, Universitair docent, afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus Medisch Centrum
Dr. M. Thoomes-de Graaf, Fysio- Manueeltherapeut & Klinisch Epidemioloog
Prof. dr. D. van der Windt, Professor of Primary Care Epidemiology, Keele University
Dr. J.M. van Ochten, Hoofd Huisartsopleiding, Erasmus Medisch Centrum

ICPC codes

L08 en L92

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen

Clusters

L. Bewegingsapparaat

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Er is een samenwerking voor het faciliteren van het includeren van patiënten en met het schoudernetwerk Nederland voor het rekruteren en informeren van deelnemende fysiotherapeuten.