De SIX schouder studie

Titel onderzoek Nederlands

De SIX schouder studie

Titel onderzoek Engels

The SIX Shoulder Study

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een corticosteroïde injectie versus oefentherapie over 12 maanden bij patiënten met schouderklachten in de huisartspraktijk?

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Een Nederlandse huisarts heeft wekelijks zo’n twee patiënten met schouderklachten op het spreekuur. Naast het geven van voorlichting over mogelijke oorzaken/behandelingen en pijnstillers kan de huisarts volgens de richtlijn kiezen voor een schouderinjectie of voor een verwijzing naar een fysiotherapeut. Het is echter onbekend welke van deze behandelingen beter is voor de patiënt, met name op de lange termijn.

Doelstelling
De SIX studie gaat onderzoeken of patiënten met aanhoudende schouderklachten beter af zijn met een (corticosteroïd) injectie in de schouder of met een verwijzing naar een fysiotherapeut voor een oefenprogramma.

Uitkomsten
Na 6 weken en na 3, 6 en 12 maanden zullen alle deelnemende patiënten gevraagd worden naar hun schouderklachten, maar ook naar eventuele slaapproblemen en kwaliteit van leven. Alle medische kosten en kosten door werkverzuim/arbeidsongeschiktheid worden vastgelegd om ook de kosten en baten van beide behandelingen te kunnen vergelijken.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A. Versloot

Contactpersoon

A. Versloot

Projectleider

J. Runhaar

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Voortgang

Lopend onderzoek