De veiligheid van overstappen van vitamine K-antagonist naar een NOAC bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

Titel onderzoek Nederlands

De veiligheid van overstappen van vitamine K-antagonist naar een NOAC bij kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren

Titel onderzoek Engels

Safety of switching from vitamin K antagonist to non-vitamin K antagonist oral anticoagulant in frail elderly with atrial fibrillation

Acroniem

FRAIL-AF

Onderzoeksvraag

Het doel van de FRAIL-AF studie is om te onderzoeken of het veilig is om over te schakelen van een INR geleide VKA-behandeling naar een op NOAC gebaseerde behandelstrategie in vergelijking met voortzetting van VKA-behandeling bij kwetsbare oudere patiënten met atriumfibrilleren.

Uitgangsvraag PICO

P

Kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren.

I

Overzetten van VKA behandeling naar een NOAC behandeling.

C

Doorgaan van VKA behandeling.

O

Majeure en niet majeure klinisch relevante bloedingen.

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

Richtlijnen van cardiologen bevelen NOAC's aan boven vitamine K-antagonisten (VKA's) voor de preventie van beroertes bij de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF). Kwetsbare ouderen waren ondervertegenwoordigd in de historische NOAC-trials, waardoor er een kennislacune ontstond over de optimale behandeling van anticoagulantia (VKA of NOAC) in deze groeiende populatie. Het doel van de FRAIL-AF studie is om te beoordelen of het veilig is om over te schakelen van een door de international normalized ratio (INR) geleide VKA-behandeling naar een op NOAC gebaseerde behandelstrategie in vergelijking met voortzetting van VKA-behandeling bij kwetsbare oudere patiënten met AF.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

Geert-Jan Geersing

Contactpersoon

Geert-Jan Geersing

Projectleider

Geert-Jan Geersing

Andere betrokkenen

Frans Rutten

ICPC codes

K78

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek