Detectie en diagnose van atriumfibrilleren (D2AF)

Titel onderzoek Nederlands

Detectie en diagnose van atriumfibrilleren (D2AF)

Titel onderzoek Engels

Detecting and diagnosing atrial fibrillation (D2AF)

Onderzoeksvraag

Hoeveel nieuwe AF diagnoses levert opportunistische case-finding op? Wat zijn de diagnostische eigenschappen van pols palpatie, hand-ECG en elektronische bloeddrukmeting met AF-algoritme voor het detecteren van AF? Is opportunistische detectie kosteneffectief?
Dit onderzoek is een samenwerking tussen Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Universiteit Maastricht. Bekijk hier het onderzoek van het Academisch Medisch Centrum. 

Uitgangsvraag PICO

P

65+ in 1e lijn

I

Opportunistische detectie

C

Gebruikelijke zorg

O

aantal mensen met nieuw gediagnosticeerd AF

Onderzoeksinstituut

Maastricht UMC

Samenvatting van het onderzoek

In de 47 huisartspraktijken (8874 patiënten met volledige follow-up) die uitgerust waren met een speciale bloeddrukmeter en een mobiel 1-afleiding ECG-apparaat (MyDiagnostick) werden 144 (1,62%) nieuwe patiënten met AF opgespoord.  In de 49 praktijken (9102 patiënten met volledige follow-up) die gebruikelijke zorg leverden waren dit  er 139 (1,53%). Dit verschil was niet statistisch significant (OR 1,06, 95% (BI) 0,84-1,35). Van de 9218 in aanmerking komende patiënten in de onderzoekspraktijken namen slechts 4106 (44,5%) deel aan het screeningsprotocol. We concluderen dat screening op AF bij patiënten van 65 jaar en ouder die de huisartspraktijk bezoeken niet leidt tot het opsporen van meer nieuwe patiënten met AF. Opportunistische screening op AF lijkt niet zinvol in de Nederlandse eerstelijnszorg. 
(BMJ 2020 Sep 16;370:m3208. doi: 10.1136/bmj.m3208).

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial: RCT met nested diagnostic studies.

Onderzoeker

drs. S.B. Uittenbogaart & drs. N. Verbiest-van Gurp

Contactpersoon

drs. N. Verbiest-van Gurp

Andere betrokkenen

dr. H.E.J.H. Stoffers (assistent professor, co-promotor) & prof.dr. H.C.W.P. van Weert (projectleiders)

ICPC codes

K77 K78 K90.02

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Soort samenwerking

Gezamenlijk project