Determinanten van vertraging bij opsporing en behandeling van kanker (KWF)

Titel onderzoek Nederlands

Determinanten van vertraging bij opsporing en behandeling van kanker (KWF)

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Niek de Wit

Contactpersoon

Charles Helsper

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek