Determinants of succesfull implementation of cardivascular riskassesment acros

Titel onderzoek Nederlands

Determinants of succesfull implementation of cardivascular riskassesment acros

Titel onderzoek Engels

Determinants of succesfull implementation of cardivascular riskassesment acros

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Samenvatting van het onderzoek

-

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

-

Aard van het onderzoek

-

Design van het onderzoek

-

Onderzoeker

Niek de Wit / Francois Schellevis

Contactpersoon

Monika Hollander

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek