Determinants of succesfull implementation of cardivascular riskassesment acros

Titel onderzoek Nederlands

Determinants of succesfull implementation of cardivascular riskassesment acros

Titel onderzoek Engels

Determinants of succesfull implementation of cardivascular riskassesment acros

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Startdatum onderzoek

Onderzoeker

Niek de Wit / Francois Schellevis

Contactpersoon

Monika Hollander

Voortgang

Lopend onderzoek