Diabetes in Balans: het effect van een ondersteuningsprogramma voor diabetes type 2 patiënten op diabetes distress en zelfmanagementgedrag

Titel onderzoek Nederlands

Diabetes in Balans: het effect van een ondersteuningsprogramma voor diabetes type 2 patiënten op diabetes distress en zelfmanagementgedrag

Onderzoeksvraag

Heeft deelname aan een lotgenotengroep effect op de kwaliteit van leven en zelfmanagementgedrag van type 2 diabetespatiënten?

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

Type 2 diabetes is een aandoening die vraagt om veel aanpassingen in het leven van de patiënt en diens omgeving: de acceptatie van de diabetes, het inpassen van de dagelijkse zelfzorgactiviteiten als het innemen van medicatie en volgen van een dieet, en het eventueel leren omgaan met lichamelijke beperkingen als gevolg van complicaties. Om diabetespatiënten gedurende verschillende fasen in het leven met hun aandoening te ondersteunen, hebben onderzoekers van het NIVEL, het VU medisch centrum, en het UMC Utrecht het wetenschappelijk onderzoeksprogramma "Leven met diabetes" opgezet. Dit onderzoeksprogramma bestaat uit drie ondersteuningsprogramma's en wordt gesubsidieerd door het Diabetes Fonds.

De drie ondersteuningsprogramma's zijn erop gericht om zelfmanagement en kwaliteit van leven te verbeteren bij patiënten in verschillende fasen van het ziekteproces:

1) diabetespatiënten met een ziekteduur van 1 tot 3 jaar.
2) diabetespatiënten met een ziekteduur langer dan 3 jaar.
3) patiënten met een eerste acuut coronair syndroom als gevolg van diabetes.

Het gerandomiseerde onderzoek dat het VUmc opzet, richt zich op diabetespatiënten tussen de 50 en 70 jaar oud in West-Friesland, Utrecht en West-Brabant. In de interventiegroep vormen deze patiënten lotgenotengroepen die onder leiding van een getrainde ervaringsdeskundige een halfjaar lang maandelijks samenkomen om hun ervaringen met betrekking tot diabetes rondom steeds een ander thema te delen. Het doel van dit programma is het vergroten van sociale steun.

Startdatum onderzoek

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

L. de Vries

Contactpersoon

L. de Vries

Andere betrokkenen

prof. dr. G. Nijpels (projectleider)

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

afdeling huisartsgeneeskunde of Nivel, Julius Centrum UMCU