Diabetes Modellering en innovatieve behandel strategieën (DIAMANT)

Titel onderzoek Nederlands

Diabetes Modellering en innovatieve behandel strategieën (DIAMANT)

Titel onderzoek Engels

DIAbetes Modelling And Novel Treatment strategies (DIAMANT)

Onderzoeksvraag

Kan het risico op complicaties bij type 2 diabetes beter worden geschat door gebruik te maken van dynamische predictiemodellen?Kan het behandelplan beter worden afgestemd op de individuele patiënt?

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

De Nederlandse en Europese behandelrichtlijnen voor type 2 diabetes adviseren een driemaandelijkse controle voor mensen met type 2 diabetes. Deze adviezen zijn voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in een relatief gezonde selectie van de diabetes populatie en houden geen rekening met de diversiteit in de totale diabetes populatie. In de praktijk kunnen diabetes patiënten van elkaar verschillen wat betreft leeftijd, diabetesduur, risicofactoren en het verloop van de diabetes: de zogenaamde ‘typische diabetespatiënt’ bestaat niet.

Zorg op maat waarbij de hoeveelheid controles en de soort behandeling beter worden afgestemd op de individuele mens met type 2 diabetes, zal de huidige richtlijnen verbeteren en de diabeteszorg efficiënter maken. Het doel van het voorgestelde onderzoek is het afstemmen van de zorg op de individuele diabetes patiënt. Door gebruik te maken van grote hoeveelheid gegevens van mensen met type 2 diabetes en geavanceerde analyse methoden, worden verschillende diabetes profielen in kaart gebracht. Binnen deze profielen wordt onderzocht welke controle frequentie en behandeling op individueel niveau het beste past.

Uiteindelijk wordt er, in samenwerking met artsen en diabetes patiënten een computer applicatie ontwikkeld. Middels deze computer applicatie kan een gepersonaliseerde controle frequentie en behandeling bepaald worden. In overleg zal deze controle frequentie zal voor diabetes patiënten met een laag risico op complicaties verminderd kunnen worden. Bij patiënten met een hoger risico op complicaties blijft de frequentie gelijk aan de huidige situatie, zodat de nieuwe ‘zorg op maat’ gepaard gaat met een minimale belasting en zonder risico voor type 2 diabetes patiënten.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk, Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

Amber van der Heijden

Contactpersoon

Amber van der Heijden

Andere betrokkenen

locatie VUMC: Giel Nijpels, Joline Beulens, Petra Elders

Locatie UMCG: Talitha Feenstra

Locatie UMCU: Karl Moons, Linda Peelen, Josan Yauw

Pharmo: Ron Herings

ICPC codes

T90.2

Voortgang

Lopend onderzoek

Bekostiging

Derde geldstroom; via publiemelijke of private bronnen. Zoals collectebusfondsen en gelden van de Europese Unie

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdeling, eigen organisatie. PHARMO Institute

Soort samenwerking

Uitwisseling van cohorten en expertise.