Diagnosis and treatment of children with atopic disorders in general practice

Titel onderzoek Nederlands

Diagnosis and treatment of children with atopic disorders in general practice

Titel onderzoek Engels

Diagnosis and treatment of children with asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis (AD) in general practice: unawareness

Onderzoeksvraag

To determine the relation between allergic rhinitis, asthma and atopic dermatitis in children

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

We will conduct two systematic reviews in order to determine the relation between allergic rhinitis, atopic eczema and asthma. We will focus on articles performed in general practice and in the open population. We will study incidence, trends, patient characteristics and risk factors of these atopic disorders by using the LINH database. This database will also be used to clarify common practice in Dutch general practice. Furthermore, patient's behavior will be assessed using questionnaires. 

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

D. Pols

Contactpersoon

A. Bohnen

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek