Diagnostiek en prognose bij mensen met sciatica

Titel onderzoek Nederlands

Diagnostiek en prognose bij mensen met sciatica

Titel onderzoek Engels

Diagnosis and prognosis of sciatica

Onderzoeksvraag

To evaluate diagnostic accuracy of history taking, physical exam  and to evaluate the prognosis of patients with sciatica.

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Objectives:
To evaluate the diagnostic accuracy of history taking and physical exam in patients with sciatica. We also aim to evaluate the prognosis of patients with sciatica.

Design:
Data of 3 randomised controlled trials, with similar design and setting, were combined. The study population consisted of patients with sciatica in the Netherlands. The primary outcome is recovery. A multivariable logistic regression analysis is carried out to develop the specific models.

Results:
Not available yet.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Kwaliteit van zorg

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

A. Roest - Verwoerd

Contactpersoon

Arianne Verhagen

Andere betrokkenen

Pim Luijsterburg (projectleider)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek