Diagnostiek en prognose van enkelklachten in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Diagnostiek en prognose van enkelklachten in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

The association between early radiographic features of osteoarthritis and ankle pain and function

Onderzoeksvraag

To explore the prevalence and severity of radiologic signs of ankle osteoarthritis in patients presenting for radiological examination of the ankle, and the association between (early) radiologic osteoarthritis and clinical symptoms.

Uitgangsvraag PICO

P

Patiënten die worden verwezen voor radiologisch onderzoek van de enkel

C

Patiënten met en zonder (vroege) radiologische artrose

O

Prevalentie en ernst van radiologische artrose van de enkel en de relatie met pijn en functie van de enkel

Onderzoeksinstituut

Erasmus MC

Samenvatting van het onderzoek

Study design: Prospective cohort study
Population: adults who received radiological examination of their ankle
Procedure: Standardized assessments of ankle X-rays, questionnaires(just before examination and after 1-2 years of follow-up) about ankle complaints and the ankle osteo arthritis scale were collected.
Analysis: To describe patient characteristics, structural abnormalities of the radiologic examination and severity of pain and loss of function will be described using descriptive statistics. To assess the association between radiologic features and clinical symptoms, logistic regression will be used.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

S.E. Kloprogge

Contactpersoon

M. van Middelkoop

Andere betrokkenen

N. van Putte-Katier, radioloog Albert Schweitzer Ziekenhuis

ICPC codes

L16 L77 L91

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Alledaagse aandoeningen

Clusters

L. Bewegingsapparaat

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Inclusie en beoordeling van de röntgenfoto’s vond plaats op de afdeling radiologie in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.